Försäkra din katt

Genom att försäkra din katt kan du komma undan med att betala stora veterinärkostnader om din katt skulle bli skadad eller sjuk. Försäkringen kan skilja sig något åt beroende på vilken kattras du har och vilken ålder katten har. Självrisken brukar vara ungefär densamma hos alla försäkringsbolag men det kan löna sig att gå igenom vad de olika försäkringsbolagen har att erbjuda så du hittar en försäkring sm passar för just din katt. När du jämför de olika kattförsäkringarna är det viktigt att kolla på vad de täcker. Hur stort är skyddsbeloppet? Är det rörlig eller fast självrisk? Går det att betala per månad eller är det en årsavgift? Finns det tillgängliga rabatter?

I de flesta försäkringar ingår veterinärvård vid olycksfall och sjukdom. Huruvida kostnaderna vid operationer, röntgen, medicinering och rehabilitering täcks beror på vilken försäkring du valt och hos vilket försäkringsbolag. Vissa erbjuder också en livförsäkring som betalar ut vd du betalade för katten när du köpte den ifall den skulle bli sjuk och behövas avlivas.

skogskattHur stort skyddsbeloppet beror på vad du valde när du tecknade försäkringen. Det brukar ligga mellan 25000-75000 kronor och har du valt det högre skyddsbeloppet har du en högre premie, det vill säga avgiften du betalar månads- kvartals- eller årsvis för att ha försäkringen.
En rörlig självrisk gör att du kan välja att betala en högre försäkringspremie men få en lägre självrisk eller tvärtom med en högre självrisk men billigare premie. Självrisken brukar ligga mellan 15-25% av kostnaden.

Tecknar du en försäkring på din kattunge innan en viss ålder ger vissa försäkringsbolag en kattungerabatt. Den brukar gälla under ett år. Är du uppfödare eller har fler husdjur som ska eller är försäkrade hos samma försäkringsbolag kan det också ge en viss procent i rabatt.
Efter att din katt nått en viss ålder, vanligtvis runt 8 år, så minskar den högsta ersättningen. Det går aldrig ner helt till noll men det kan vara bra att kolla upp när du har haft din katt i några år så du inte går runt och tror att försäkringen täcker mer än vad den gör.
Försäkringen ska täcka medicinkostnaderna som blir när en veterinär ordinerar en viss medicin åt din katt.

En katt kan försäkras från och med att den är sex veckor gammal och fram till att den fyller sju år. Om du tar över en äldre katt som redan är försäkrad brukar det gå att teckna en försäkring för den trots dess höga ålder.

En raskatt som är äldre än tre år och inte har varit försäkrad måste visa upp ett nyutfärdat veterinärintyg. Det får inte vara äldre än fyra veckor för att klassas som godkänt.

De flesta kattförsäkringar gäller bara inom Sveriges gränser. I andra länder gäller den under 45 dagar räknat från avresedagen. Hör med ditt försäkringsbolag om det finns möjlighet att förlänga tiden ifall ni planerar en längre resa med er katt. Var ute i god tid innan resan för att få klartecken att ni kan resa med fullt skydd för er katt.